Blue Flower

Skylift: 

Priser: 3000:- inkl. moms per timme

För timdebitering är kostnaden 750:- inkl moms per timme.

Etablering maskiner 2050:- inkl. moms